www.werklokaal.nl

Werklokaal.nl
06 - 53 11 89 50
info[@]werklokaal.nl
postbus 2096
2301 CB Leiden

Aanval op de Uitval. Expertise en netwerk.

Het idee MKB Netwerkproject is bekroond met een subsidie als 'best practice'. Werklokaal  en Coach en Advies hebben deze subsidie in het kader van het programma Aanval op de Uitval van de G27 gekregen. Zie 'MKB Netwerkproject'.
De subsidie vormt een waardering voor het werk dat wordt gedaan. Dat is meer dan alleen het opnieuw vorm geven aan de uitvoeringspraktijk. Dat is ook het beschrijven van een methode, de ontwikkeling  van het gedachtengoed, het verwerven van draagvlak en waardering onder overheden, collega- consultancies, wetenschappers en praktijkmensen. Dat is ook het opzetten en onderhouden van een netwerk, het leveren van bijdragen aan conferenties, workshops, discussies en publicaties. Werklokaal is hierin expert en stelt die expertise graag ter beschikking.

Download het rapport van het Centre for Governement Studies.

Werklokaal en Coach en Advies spelen de hoofrol in dit project. Behalve aan de inhoudelijke innovatie wordt in het kader van Aanval op de Uitval ook aandacht gegeven aan de organisatievorm waarin het werk het beste kan worden uitvoerd. Werklokaal en Coach en Advies zetten zich hiervoor in.

© Copyright  2019  Werklokaal.nl | An Idar Creative design