www.werklokaal.nl

Werklokaal.nl
06 - 53 11 89 50
info[@]werklokaal.nl
postbus 2096
2301 CB Leiden

Klachten regeling

Werklokaal streeft naar een correcte en efficiŰnte uitvoering van haar taken.
Niettemin kan er natuurlijk wel eens wat fout gaan. Fouten zijn er om van te leren. Daarom stelt  Werklokaal het bijzonder op prijs als u de moeite neemt om klachten te melden.

Waarover kunt u een klacht indienen en hoe doet u dat?
Wanneer u ontevreden bent over de handelwijze van Werklokaal of over de manier waarop u door een medewerker bent behandeld, kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bij Werklokaal geen klacht indienen over uw uitkerende instantie. Onderwerpen waarover u wel kunt klagen zijn bijvoorbeeld:

  • de bereikbaarheid van Werklokaal;
  • de manier waarop u wordt ontvangen en te woord wordt gestaan;
  • de bereidheid om fouten snel te herstellen;
  • de manier waarop u wordt ge´nformeerd en voorgelicht;
  • de werkwijze van Werklokaal.

Klachten moeten bij voorkeur schriftelijk worden ingediend. Als u liever belt of een E-mail stuurt kan dat ook. Download hier een formulier dat u als klachtenbrief kunt gebruiken als u niet zelf een brief wilt schrijven. U moet in ieder geval:

  • uw naam en adres vermelden;
  • de gedraging, handelwijze of fout beschrijven waarover u klaagt en
  • aangeven waarom u daar ontevreden over bent.

Op het formulier staat het adres waar u uw klacht heen moet sturen.

Hoe is de procedure?
Ingediende klachten over Werklokaal worden behandeld door een onafhankelijke klachtenbehandelaar. Deze doet onderzoek naar de klacht.

Op een schriftelijk ingediende klacht volgt binnen een week een ontvangst bevestiging. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, gebeurt dat binnen drie weken. U kunt bij het gesprek een raadsman of vertrouwenspersoon meenemen. In het gesprek krijgt u de gelegenheid uw klacht toe te lichten. Vervolgens wordt de zaak verder onderzocht. Daarvoor raadpleegt de klachtenbehandelaar uw dossier en neemt hij/zij zonodig contact op met de medewerker over wie u geklaagd heeft. De klachtenbehandelaar brengt verslag uit aan Werklokaal en klager en binnen vier weken na het indienen van de klacht  bepaalt de directie van Werklokaal of uw klacht gegrond of ongegrond is. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kunt u terecht bij de nationale ombudsman.

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u ook bellen of e-mailen.
Telefoon: 06-53118950
E-mail: info[@]werklokaal.nl

© Copyright  2019  Werklokaal.nl | An Idar Creative design