www.werklokaal.nl

Werklokaal.nl
06 - 53 11 89 50
info[@]werklokaal.nl
postbus 2096
2301 CB Leiden

Werkwijze

Werklokaal geeft adviezen en voert projecten uit, die gericht zijn op een optimaal rendement van beleid, mens- en resultaatgericht.

Creatief en betrokken

De manier van werken van Werklokaal kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en het zoeken naar onorthodoxe oplossingen. Creatief te werk gaan en nieuwe wegen bewandelen. Werklokaal wil het beste uit mensen en instellingen halen. Enthousiasmeren. En als het op coaching aankomt: mensen helpen hun dromen waar te maken!

Samenwerking

Werklokaal brengt partijen bij elkaar en bundelt bestaande kennis en krachten. ‘Ontschotten’ van organisaties maakt dat creativiteit optimaal wordt benut. Organisaties en bedrijven weten elkaar niet altijd te vinden. Kennis en kunde bevinden zich nog te vaak achter scheidingsmuren. Werklokaal vervult regelmatig de functie van vliegwiel voor organisaties. Een vliegwiel, dat ontwikkelingen in gang zet en in beweging houdt. Na afronding van het project blijft men meestal nog dankbaar gebruik maken van de nieuw gevormde samenwerkingsverbanden.

Integrale project aanpak

Alle fasen van een project worden van a tot z begeleid. Werklokaal zoekt een balans tussen doelgerichtheid, doelmatigheid en aanpassingsvermogen. Een project is vanaf het idee tot concept, van realisatie tot evaluatie, in goede handen bij Werklokaal.

Methoden

Werklokaal hanteert tav begeleiding en coaching van klanten diverse werkmethoden, waaronder:

  • Oplossingsgericht coachen.
    Oplossingsgericht coachen onderscheidt zich van andere benaderingen door de focus op wat werkt, de doelgerichtheid, het benutten van wat er al wel is en de stapsgewijze veranderingen. De gecoachten ervaren dit als een verrassende andere manier van kijken naar verandering: positief en ruimtescheppend. Problemen (of het afwezig zijn van iets wat iemand graag wil) maken dat er een veranderbehoefte ontstaat (Koert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, Doen wat werkt, Kluwer 2005).
     
  • Integrale trajectbemiddeling
    De methode van integrale trajectbemiddeling kenmerkt zich door zowel een individuele aanpak als een integrale aanpak. Hierbij is geen sprake van standaardtrajecten voor categorieën klanten. Activiteiten worden ondernomen vanuit een persoonlijke en individuele benadering. Niet alleen rekeninghoudend met kwalificatiekenmerken en de aard en duur van de werkervaring etc, maar ook vanuit de kenmerken en achtergrond van de klant (van den Berg en van der Veer, Integrale trajectbemiddeling, Mets 1996).

  

© Copyright  2019  Werklokaal.nl | An Idar Creative design