www.werklokaal.nl

Werklokaal.nl
06 - 53 11 89 50
info[@]werklokaal.nl
postbus 2096
2301 CB Leiden

Henny Werter

De persoon achter Werklokaal, Henny Werter, is een bekende speler in het veld van  onderwijs, arbeid en samenleving. Hij heeft ruim 20 jaar praktijkervaring en is te beschouwen als een professional, die goed ingevoerd is de keten van Onderwijs, Werk en Inkomen en Zorg.
Hij kent als geen ander de weg in de doolhof van regels, instanties en wetgeving. Zodoende kan hij als een gids fungeren om ideeën om te zetten in succesvolle daden en projecten!

Hij is de drijvende kracht achter succesvolle initiatieven zoals het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland, het MKB Leerbanenplan, en het MKB Netwerkproject Holland Rijnland voor jongeren, het project Nu, ism met Cardea Jeugdzorg en het Jongerenloket, het Pick Up project voor jonge veelplegers.

Henny Werter zoekt de samenwerking. Over de schutting kijken, deuren openen en partijen bij elkaar brengen, dat zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een project. Hij heeft daarvoor alle deskundigheid in huis.

Een persoonlijke benadering en betrokkenheid kenschetsen zijn manier van werken. Door coaching en begeleiding ervaren de deelnemers dat ze tot veel méér in staat zijn, dan ze zelf dachten. Organisaties en mensen enthousiasmeren, in beweging brengen is zijn grote kunst en kunde.

Werklokaal helpt personen en organisaties hun doelen te bereiken. Door samen een koers uit te stippelen, wensen en verlangens in kaart te brengen.

© Copyright  2019  Werklokaal.nl | An Idar Creative design